NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 120 Kč
SKLADEM
naše cena 900 Kč
SKLADEM
naše cena 15 Kč
SKLADEM

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  

 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BK Mladá Boleslav a.s. se sídlem na Vinici 31, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 26747618, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 8060 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.fanshopbkboleslav.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího. Zasláním (učiněním) objednávky ze strany kupujícího, potvrzuje kupující, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.

Tyto obchodní podmínky jsou umístěny a přístupné na webových stránkách www.fanshopbkboleslav.cz

Kupující učiněním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas dle zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou a za účelem jejich evidence v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou. Dále Kupující učiněním objednávky uděluje souhlas dle zák.č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů s využíváním uvedených údajů pro marketingové účely BK Mladá Boleslav a.s. (IČ: 26747618) a jejích partnerů. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou. Prodávající se zavazují s osobními údaji kupujícího nakládat výlučně v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a za účelem naplnění uzavírané kupní smlouvy.

 

Objednávka

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Pro platnost objednávky musí být vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné. Objednávku potvrdí prodávající e-mailem; uvedeným okamžikem je uzavřena kupní smlouva a smluvním stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti v souladu s platnou právní úpravou a těmito obchodními podmínkami, zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle ceníků prodávajícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku umožňující individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

Kupující se zavazuje, že zboží zakoupené na www.fanshopbkboleslav.cz nebude dále prodávat v rámci své podnikatelské činnosti v maloobchodních prodejnách ani prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího, pokud má za to, že kupující nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti.

Způsoby doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty. V případě nezastižení adresáta (ani po opakovaném kontaktu ze strany České pošty) je zásilka vrácena odesílateli.

Zboží bude doručeno na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Nebude-li oznámená zásilka doručena a ani neobdržíte vyrozumění o uložení zásilky, kontaktujte nás.

 Zboží není možné rezervovat. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

 

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu.

 

Zrušení objednávky

V případě, že bude mít kupující z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní objednávky, může s tímto požadavkem kontaktovat provozovatele fanshopu, nejpozději však do 24 hodin od zadání objednávky. Dojde-li ze strany provozovatele ke zrušení objednávky, bude o tom kupující informován e-mailem na adrese, kterou uvedl v objednávce.

 

Expediční a dodací lhůta zboží

Dodací lhůta zboží je 14 pracovních dní, u dresů a minidresů 21 dnů.

V případě, že požadované zboží nebude vyexpedováno podle stanovených expedičních lhůt, bude kupující na tuto skutečnost ihned upozorněn informačním e-mailem (telefonicky) a bude mu navrhnuto náhradní řešení dodávky (objednávky).

Je nutné, aby kupující v objednávce uvedl přesnou adresu bydliště včetně telefonního čísla.

 

Platby za zboží

Platba za zboží probíhá formou dobírky, tzn., že kupující platí za dodané zboží při převzetí zásilky nebo se platba zasílá na účet klubu 27-8117660287/0100. Součástí zásilky je vždy i faktura přiložená ke zboží. V případě nepřevzetí zásilky si společnost BK Mladá Boleslav a.s. vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky, balného a dopravou.

V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce dopravní společnosti. Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku neprodleně, nejpozději však do tří dnů u přepravce.

 

Výměna a vrácení zboží

Odběratel má podle zákona (zákon č. 89/2012, Občasnký zákoník) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). 
Právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se nevztahuje na veškeré zboží na objednávku (s podmínkou platby předem).
Dále k vrácení či výměně zboží dochází například v případech, kdy odběratel neodhadl správnou velikost, nevyhovuje mu barevná kombinace zaslaného výrobku či nastal podobný omyl.
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.

Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:

  1. zboží nesmí být použito
  2. zboží musí být navráceno v původním obalu
  3. ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
  4. zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme
  5. nelze vracet zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele (např.: dresy, minidresy s vlastním číslem či jménem)

Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

 

Závěrečná ustanovení

 

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné ve znění účinném ke dni učinění objednávky kupujícím. Rovněž ceny zboží včetně ceny dopravy jsou závazné ve výši uvedené a platné ke dni učinění objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2017


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ